• user warning: Table './taltun_esevk/hayat_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM hayat_sessions WHERE timestamp >= 1501029525 AND uid = 0 in /var/www/vhosts/esevk.com/httpdocs/includes/session.inc on line 157.
  • user warning: Table './taltun_esevk/hayat_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(DISTINCT s.uid) FROM hayat_sessions s WHERE s.timestamp >= 1501029525 AND s.uid > 0 in /var/www/vhosts/esevk.com/httpdocs/modules/user/user.module on line 798.

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi,NKÜ Öğrenci

Namık Kemal Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, nkü otomasyon, obs
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Namık Kemal Üniversitesi otomasyon,nkü öğrenci bilgi sistemi , nkü obs , nkü sınav sonuçları , nkü vize sonuçları , nkü final sonuçları , nkü öğrenci girişi , nkü üniversite bilgi sistemi , nkü üniversite bilgi yönetim sistemi , nkü öğrenci giriş , nkü ders kayıtları , nkü ders kayıt tarihleri , nkü vize tarihleri , nkü final tarihleri , nkü bütünleme tarihleri , nkü sınav tarihleri , nkü öbs , nkü obis , nkü öbis , nkü otomasyon , nkü kampüs , nkü öğrenci işleri bilgi sistemi , nkü ubys , nkü ubis , nkü öğrenci,
Eğitim öğretim süresi
MADDE 6 –(1) Normal eğitim-öğretim süreleri; fakülte ve yüksekokullarda dört yıl ve meslek
yüksekokullarında iki yıldır.
(2) Azami eğitim-öğretim süreleri; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve
yüksekokullar için yedi yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri süreler
ile ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz.
Üniversiteden uzaklaştırma cezasıalan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı
payı/öğrenim ücreti ödenir.
(3) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Kabul esasları ve kesin kayıt
MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükseköğretim programlarına öğrenci kayıt işlemleri,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir
mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını
kaybeder.
(3) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece
Üniversiteye tekrar kaydolamaz.
(5)(Ek:RG-30/1/2013-28544)(1) Özel öğrenci kabulü, Namık Kemal Üniversitesi Senato kararlarına göre
yapılır.
NKÜ otomasyon,Namık Kemal Üniversitesi OBS,nkü öğrenci bilgi sistemi,nkü öbs,nkü obis

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

HGS